Curs:Interventii terapeutice in recuperarea persoanelor cu tulburare de spectru autist (monitorizarea eficientei activitatii)

mai 5, 2011

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste în oameni!

1ANUNT SELECTIE PARTICIPANTI
pentru cursul de formare
Interventii terapeutice in recuperarea persoanelor cu tulburare de spectru autist
(monitorizarea eficientei activitatii)
Fundatia Romanian Angel Appeal in parteneriat cu Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din
Romania si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului, realizeaza
selectia a 80 de persoane care vor fi formate in monitorizarea personalului care desfasoara terapii de recuperare
a persoanelor cu tulburare de spectrul autist (TSA).
Activitatea se desfasoara in cadrul proiectului „Si ei trebuie sa aiba o sansa- Program de sprijin pentru
integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari din spectrul autist” (ID 60289), finantat de
Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013, Axa prioritara 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de interventie 6.2.:
„Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Obiectivul general al componentei de formare a proiectului il reprezinta cresterea, prin programe de
formare, a competentelor profesionistilor implicati in recuperarea si integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu TSA.

Grupul tinta caruia se adreseaza acest curs de formare este reprezentat de psihologi clinicieni, psihoterapeuti si
consilieri psihologici – personal al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si societatii civile
care desfasoara activitati de recuperare a persoanelor cu TSA sau copii din grupuri vulnerabile in special copii cu
dizabilitati.

Cursul se va desfasura in perioada 8-10 iulie 2011 in Bucuresti si 29-31 iulie 2011 in Cluj, pentru grupe diferite de
participanti.

Inscrierea la acest curs este conditionata de participarea ulterioara la cursul de formare teoretica in terapii de
recuperare a persoanelor cu TSA (6 zile consecutive- 45 ore- intr-una din locatiile: Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara si
Constanta in perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012), monitorizarea realizarii practicii pentru un numar de
maxim 10 profesionisti formati prin proiect si furnizarea de date privind aceasta activitate organizatorilor.

Costurile de participare la cursul din luna iulie 2011 si la cursul din perioada septembrie 2011- ianuarie 2012
(transport, cazare, masa, materiale de curs) sunt acoperite prin proiect.

Cursul va fi sustinut de formatori romani si straini cu experienta in domeniu prin Asociatia de Psihoterapii Cognitive
si Comportamentale din Romania iar la finalul formarilor teoretice si practice participantii vor primi certificate
creditate de Colegiul Psihologilor din Romania.

Tematica pentru acest curs, cu durata de 20 de ore, include urmatoarele:

• Principii de baza in monitorizarea si instruirea personalului (cu specific in interventiile pentru TSA)
• Rolul diferitelor tipuri de profesii implicate in activitatea terapeutica in cazul familiilor care au un membru
cu TSA, aplicat in diverse contexte
• Trecere in revista a interventiilor validate stiintific
• Instrumente de monitorizare a progresului si a dezvoltarii profesionale continue
• Obstacole in interventie/comportamentale sau probleme de invatare care rezista la interventiile tipice
• Oferirea succinta de informatii privind ultimele studii in domeniul interventiilor validate stiintific
• Stabilirea unui cadru de monitorizare si evaluare a profesionistilor
• Monitorizarea personalului

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste în oameni!

2CERINTE
STUDII SI EXPERIENTA:
• Studii superioare de lunga durata cu examen de licenta in psihologie sau psihopedagogie speciala; in cazul
medicilor psihiatri se va anexa certificatul de min. specialist in specialitatea psihiatrie si certificarea in
psihoterapie.
• Minim 3 ani de lucru cu persoane cu tulburari din spectrul autist (TSA) sau copii din grupuri vulnerabile in
special copii cu dizabilitati;
• Atestat de libera practica, forma de atestare: autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania,
Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie;
• Cunoscator al limbii engleze la nivel minim intermediar.
Constituie avantaje:
• Formare in psihoterapie- cognitiv comportamentala;
• Master in psihologie/psihoterapie pentru persoanele care au absolvit in sistem Bologna (studii de 3 ani).

Participantii selectati vor semna angajamente de participare prin care se obliga:
– sa participe la cele 3 zile de formare
– sa participe la cursul de formare teoretica in terapii de recuperare a persoanelor cu TSA (6 zile
consecutive- 45 ore- intr-una din locatiile: Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara si Constanta in perioada
septembrie 2011 – ianuarie 2012);
– sa realizeze monitorizarea, in perioada de formare practica, a maxim 10 profesionisti formati in terapii de
recuperare a persoanelor cu TSA in cadrul proiectului (pana in mai 2012) si sa furnizeze organizatorilor
date privind aceasta activitate.

Aplicatia se completeaza online, pana la data 20 mai 2011, la adresa: http://www.autism.raa.ro sectiunea “Cursuri /
Recuperare TSA” si consta in:
• Formular de aplicatie (disponibil pe site);
• Copii dupa: diploma de licenta, diploma de master (daca este cazul), atestatul de libera practica eliberat
de CPR, atestatul de formare in psihoterapii cognitive si comportamentale, mentionarea altor diplome
relevante pentru participarea la acest curs;
• In functie de forma angajarii:
o Recomandare din partea unui supervizor/ director de la locul de munca din care sa reiasa
sustinerea pentru participarea la acest curs, posibilitatea aplicarii cunostintelor/ abilitatilor
dobandite la locul de munca si ca in prezent desfasurati activitati de recuperare pentru copii si
tineri cu TSA sau copii din grupuri vulnerabile in special copii cu dizabilitati.
Sau
o Persoanele care desfasoara activitatea in regim independent vor atasa dosarului o declaratie pe
propria raspundere din care sa reiasa experienta de cel putin 3 ani de lucru cu persoanele cu TSA
(copii si tineri) sau copii din grupuri vulnerabile in special copii cu dizabilitati.
Candidatii vor fi anuntati cu privire la rezultatul selectiei pana la mijlocul lunii iunie 2011.

Pentru detalii va rugam contactati pe:
Ioana Dragan- coordonator formare rezidentiala, Fundatia Romanian Angel Appeal
E-mail: ioana.dragan@raa.ro; tel.021-323.68.68; 0722.598.827