!www.abecedarul.com

februarie 21, 2011

Bine ai venit!
A aparut Matematica Intuitiva CD 1 pentru varsta 4-8 ani ( pana la clasa a2-a sem 1) si CD 2 pentru clasele 2-4 (exercitii interactive pentru exersarea algoritmilor de calcul si rezolvarea de probleme) , mai multe detalii la sectiunea Matematica Intuitiva, Demo si Contact pentru comenzi personalizate.
E-abecedarul animat (cuprinde 3 volume pe 3 Cd-uri) a schimbat viata a mii de copii usurandu-le procesul de invatare a citirii. Este un instrument folosit de invatatori, logopezi, cercetatori in domeniu.
Datorita rezultatelor extraordinare dovedite printr-o cercetare la care au participat 80 de dascali romani el a fost recomandat ca best practice de IRSCA Gifted Education, AGIRo, Asociatia Logopezilor Romani, http://www.autism.ro si http://www.sindromdown.ro
E-abecedarul a participat la Salonul National de Psihologie 2007 si 2008 si a fost prezentat la Targul de inventica de la Gura Humorului 2009.
In prezent e-abecedarul este considerat cel mai bun instrument de invatare rapida a citirii dedicat copiilor si adaptat potentialului nativ al acestora.
In anul 2006-2007 (cercetarea s-a desfasurat pe parcursul unui an scolar) au avut loc mai multe workshop-uri pe tema inovatiei didactice si a dezvoltarii motivatiei pentru lectura la: Petrosani, Brasov, Craiova, Boldesti-Scaieni, Navodari, Suceava, Tmisoara, Arad organizate la initiativa echipei noastre.
Proiectul nostru a beneficiat de sprijinul, atentia si implicarea financiara a tuturor celor care au inteles misiunea sa nobila: parinti, copii, dascali, ONG-uri, situri si forumuri de specialitate.


Curs de PERFECTIONARE in ocupatia de“Lucrator prin arte combinate” MODULUL II

februarie 10, 2011

Subiect: Invitatie curs perfectionare modul 2
BUCURESTI 2011
15-16-17 aprilie 2011
Curs de PERFECTIONARE in ocupatia de“Lucrator prin arte combinate”
MODULUL II
Cursul se adreseaza persoanelor care au urmat primul modul, de INITIERE in ocupatia de “Lucrator prin arte combinate” (care au obtinut certificatul de absolvire recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si de catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovatiei)
Cursurile de perfectionare au o durata de 21 de ore in decursul a 3 zile, în urma cărora participanţii primesc Certificate de absolvire, recunoscute la nivel naţional, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si de catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovatiei.
Detalii curs:
– sunt cursuri de perfectionare in ocupatia de “Lucrator prin arte combinate” cod COR 513905;
– maxim 28 participanti

Locatia:
LUDOTECA ARAMIS,
Parc Herastrau – Zona Trattoria,Parcul Herastau, zona Trattoria, pe partea dreapta a Soselei Nordului gasiti Stada Barajul Arges 41
astept confirmari, pana la sf lunii februarie -15 martie 2011

Catalina Nicolescu
https://materialeaba.wordpress.com
0726387728
catalinanicolescu77@yahoo.com

Asociatia Infantia
Bucuresti

Tematica:

1.Sesiunea de aromoterapie:

EFECTE:

– conștientizarea propriul nume
– reducerea tensiunilor interioare
– crearea și consolidarea relației dintre terapeut și beneficiar
– capacitatea de a face contact vizual și fizic
– capacitatea de a răspunde prin voce, atingere sau mimică
– trezește latura emoțională
– exteriorizarea sentimentelor
– dezvoltă energii active individuale
– oferă un mediu de siguranța
– răspunde și reactionează la anumiți stimuli
– reduce comportamentul stereotip
– dezvoltă anumite deprinderi și abilități
– descătușează energiile negative
– dezvoltă energii pozitive
– reduce stările de anxietate și agresivitate
– i se oferă suport afectiv
– dezvoltarea personalității
– dă posibilitatea de a comunica non-verbal
– permite învățarea prin imitare
– detașarea de rutina zilnică
– libertate de participare și exprimare
– creșterea capacității de a face față la frustrări
– conștientizarea limitelor
– dezvoltarea capacităților de colaborare la nivelul grupului
– dezvoltarea capacitătii de soluționare a conflictelor
– dezvoltarea respectului fața de ceilalti
– crearea unei stări de relaxare după sesiune

2.Sesiunea de masaj prin atingere si vorbe

EFECTE:

– dezvoltarea capacității de colaborare și comunicare în cadrul grupului
– dezvoltarea inițiativei proprii
– dezvoltare fizică și control asupra mișcărilor
– mărește puterea de concentrare
– dezvoltarea personalității
– reducerea conflictelor
– creșterea capacității de a face față frustrărilor
– realizarea comunicării și cooperării în grup
– spargerea blocajelor emoționale
– eliminarea tensiunilor negative
– dezvoltarea percepției spatio-temporale
– dezvoltarea imaginației
– dezvoltarea încrederii în sine și în ceilalți
– dezvoltarea simțului de observație
– ascultarea instrucțiunilor și respectarea regulilor
– diminuarea mișcărilor stereotipe
– controlarea respirației

3. Sesiunea de poveste si modelaj
Poveştile ca și instrumente educaţionale au fost principala metodă de educare şi socializare în istoria umană. Poveştile ne ajută să definim şi să înţelegem multe lucruri care altfel ar fi de neînţeles, şi astfel ne permit să ne creăm lumea. Poveştile ne pot împlini visele şi visele noastre sunt de fapt poveşti. Poveştile sunt o parte importantă de implicare a clienţilor în înţelegerea informaţiei. Poveştile inspiră şi motivează, invocă emoţii, promovează schimbarea, crează legături minte-corp, au puterea de a vindeca.
Poveştile au o serie de caracteristici ale comunicării eficace: sunt interactive, ne învaţă prin atractivitate, înving rezistenţa, dezvoltă abilităţile de rezolvare a problemelor, crează posibilităţi, invită la luarea independentă a deciziilor.
Poveștile sunt terapeutice pentru că pacientul îşi găseşte propriile soluţii prin contemplarea a ceea ce povestea pare că implică despre sine însuşi şi conflictele sale interne în acel moment al vieţii.
EFECTE:

– dezvoltarea sentimentului de încredere în sine și de realizare
– dezvoltarea simțului aprecierii artistice și de exprimare
– familiarizarea cu diferite materiale
– dezvoltarea deprinderilor manuale practice
– îmbogățirea și dezvoltarea proceselor cognitive
– dezvoltarea abilităților creative
– dezvoltarea simțului artistic
– dezvoltarea capacității de concentrare a atenției
– dezvoltarea încrederi în sine, răbdării, disciplinei
– dezvoltarea respectului față de rezultatele muncii lor
– stimularea schimbului de idei și a colaborării
– sporirea capacității de exprimare liberă
– dezvoltarea libertății de alegere
– dezvoltarea imaginației și creativității
– redă un mijloc de construire a personalității

4.Sesiunea :comunicare prin miscare

Mișcarea este o modalitate universală de comunicare. Toți copiii se mișcă într-un fel sau altul, iar cei cu cerințe educaționale speciale nu fac excepție. Unii copii cu dizabilități nu au un limbaj verbal adecvat dezvoltat, dar dețin un adevarat limbaj al mișcărilor; astfel, comunicarea non-verbală este un mod eficient de contact. Puține experiențe angrenează atât de bine persoana, in totalitatea ei, precum o face mișcarea: corpul, emoțiile și intelectul.
Mișcarea împreună cu alții ajută la formarea relațiilor. Datorită comunicării prin mișcare, copilul devine mai conștient de propria persoană și mult mai capabil de a interacționa cu ceilalți. Prin tehnicile folosite in comunicarea prin mișcare se lucrează pe dezvoltarea încrederii și a relațiilor.

EFECTE

– dezvoltare fizică și coordonarea mișcărilor
– dezvoltarea simțului de observație
– dezvoltarea mijloacelor de comunicare și exteriorizare
– dezvoltarea capacității de manipulare a obiectelor
– dezvoltarea dexterității
– sporirea capacității de concentrare a atenției
– conștientizarea dinamicii grupului
– conștientizarea membrilor grupului
– relaxare si exerciții de ghidare a imaginației
– dezvoltarea imaginației și a originalității
– rezolvarea conflictelor
– facilitează colaborarea creativă
– favorizează împlinirea potențialului personal
– dă încredere în propriul corp, în idei și imagine proprie
– crește nivelul de întelegere și apreciere
– facilitează exprimarea plăcerii de mișcare
– controlul respirației
– promovează libertatea de expresie fizică și verbală
– descoperirea propriul corp
– dezvoltarea anumitor deprinderi și abilități psihomotrice
– îmbunătățirea funcțiilor psihomotrice
– învată să ia hotărâri și să se consulte cu alții
– învață să conducă grupul și să fie conduși
– învată sa-și exprime preferințele, dorințele
– dezvoltarea autonomiei personale
– crearea unei stări de bună dispoziție

5.Sesiunea: muzica si creare de povesti muzicale

În stimularea prin muzică, muzica este utilizată inițial pentru a stabili un contact cu adultul sau copilul. Ulterior, muzica este folosită ca instrument prin care ne adresăm beneficiarului în cadrul unui mediu securizant, indiferent de dificultățile pe care le are. De exemplu, stimularea prin muzică poate fi utilizată cu unii copii retrași sau care nu răspund la dorința noastră de a participa la această activitate. De asemenea, muzica poate fi utilizată în canalizarea pozitivă, constructivă a energiei în cazul persoanelor foarte active.
Stimularea prin muzică în grup poate fi utilizată pentru a dezvolta deprinderi sociale cum ar fi: conștientizarea celorlalți, aprecierea celorlalți membri ai grupului, ascultarea celuilalt, așteptarea rândului și formarea deprinderilor de conducere.

EFECTE:

– dezvoltarea capacității de înțelegere
– dezvoltarea capacității de a se exprima liber
– perfecționarea deprinderilor de a cânta
– exprimarea preferințelor personale
– dezvoltarea abilităților de a conduce un exercițiu muzical
– conștientizarea sinelui fizic și mental
– consolidarea relațiilor în grup
– dezvoltarea respectului de sine și în membrii grupului
– reducerea tulburărilor de comportament
– dezvoltarea autonomiei personale
– modelarea trăsăturilor de comportament
– acceptarea unui lider
– familarizarea cu dinamica grupului
– dezvoltarea sentimentului “împreună suntem mai puternici”
– respectul față de ceilalți membri ai grupului
– conștientizarea limitelor
– dezvoltarea capacităților de colaborare la nivelul grupului
– dezvoltarea capacității de soluționare a conflictelor
– conștientizarea propriul nume
– reducerea tensiunilor interioare
– crearea și consolidarea relației dintre terapeut și beneficiar
– capacitatea de a face contact vizual și fizic
– capacitatea de a răspunde prin voce, atingere sau mimică
– trezește latura emoțională
– exteriorizarea sentimentelor
– dezvoltă energii active individuale
– dă posibilitatea să exploreze lumea sunetelor
– oferă un mediu de siguranță
– răspunde/reacționează la anumiți stimuli
– reduce comportamentul stereotip
– descătușează energiile negative
– dezvoltă energii pozitive
– reduce stările de anxietate și agresivitate
– i se oferă suport afectiv
– dezvoltarea personalității
– dă posibilitatea de a comunica non-verbal
– permite învățarea prin imitare
– acomodarea cu instrumentul muzical

6. Sesiunea de stimulare senzoriala

EFECTE:

– conștientizarea propriului nume
– dezvoltarea abilităților de folosire a unor obiecte și materiale
– interacțiune în grup
– descoperirea propriului corp
– controlul mișcărilor
– încurajarea imitării, ascultării
– dezvoltare fizică
– reacționează la anumiți stimuli
– facilitează exprimarea plăcerii de mișcare
– promovează libertatea de expresie fizică
– ofera stimulare imediată
– scoaterea din izolare
– eliberarea emoțiilor
– controlul respirației
– dezvoltarea sentimentului de siguranță
– învață să-și folosească comunicarea non-verbală
– dezvoltarea respectului față de ceilalți
– crearea unei stări de relaxare după sesiune
– dezvoltă anumite deprinderi și abilități
– reducerea stărilor conflictuale
– învingerea fricii