Workshop 17-18 septembrie 2009

august 31, 2009

Căi spre succes:
Echilibrarea şanselor în tratamentul
tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie
(THDA SAU ADHD)

Sam Goldstein, Doctor în Medicină

Este din ce în ce mai recunoscut faptul că factorii genetici şi factori de mediu multipli au un rol în explicarea căilor de dezvoltare şi a rezultatelor ulterioare în viaţă la copii.

În ritmul rapid al unei societăţi complexe din punct de vedere tehnologic, nu este o surpriză faptul că la copiii cu ADHD abilitatea de a face faţă solicitărilor vieţii este din ce în ce mai afectată, aceştia fiind adesea insuficient pregătiţi să intre în etapa vârstei adulte. Şi totuşi, unii dintre copiii cu ADHD reuşesc să aibă succes. Cum reuşesc aceştia?

La populaţiile clinice, două treimi dintre copiii cu ADHD suferă de alte tulburări de comportament; o pătrime suferă de un anumit tip de depresie; o cincime – de un tip de anxietate; iar o treime – de o dizabilitate de învăţare specifică. Adulţii cu antecedente de ADHD prezintă o rată mai mare de probleme psihiatrice şi tulburări de personalitate.

Tratamentele psihosociale şi medicale ale ADHD pot fi destul de eficiente în ameliorarea simptomelor, dar pot contribui doar într-o măsură minimă la construirea unei vieţi de succes. Astfel, ameliorarea simptomelor nu este neapărat sinonimă cu funcţionarea pozitivă pe termen lung. Mediile familial, şcolar şi cel al comunităţii, în care sunt aplicate tratamentele pentru ADHD, joacă un rol la fel de important, dacă nu cumva şi mai important, în prognozarea succesului viitor în viaţă.

Concentrându-se pe căile de dezvoltare pentru succes ale copiilor cu ADHD, această prezentare va examina pe plan biopsihosocial tratamentul ADHD la copii şi adolescenţi. Acest workshop intensiv, de o zi, va explica unele concepte medicale, de sănătate mentală şi educaţionale, precum şi schimbarea centrului de greutate în înţelegerea simptomelor şi tratamentului ADHD. Va fi trecută în revistă cea mai recentă literatură ştiinţifică. Se va discuta despre căi de dezvoltare multiple, inclusiv despre tratamentele pentru familie, comunitate şi şcoală, şi toate acestea vor fi prezentate într-un model integrat conceput pentru echilibrarea şanselor de a obţine rezultate pozitive pe termen lung în tratamentul copiilor cu ADHD.

Căi spre succes:
Echilibrarea şanselor în tratamentul
tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie

Sam Goldstein, Doctor în Medicină
Profesor Afiliat Ştiinţe Psihologice
George Mason University
Profesor Asistent Psihiatrie Clinică
University of Utah, Facultatea de Medicină

17 septembrie, 2009 (joi)

08:30 – 09:00 Înscrierea participanţilor

09:15 – 09:30 Cuvânt introductiv – Alisdair Barron MBE

09:30 – 10:45 Stadiul actual în domeniul ADHD. De ce ADHD nu este doar o problemă de deficit de atenţie. Analiză actualizată a celor mai recente aspecte privind definiţia, cursul de dezvoltare, comorbiditatea, diagnosticul şi tratamentul.

10:40 – 11:15 Pauză de cafea

11:15 – 12:15 Căi de dezvoltare: Determinarea funcţionalităţii tratamentului. O analiză a literaturii despre rezilienţă, privind rezultatele pentru toate tipurile de probleme ale copiilor, cu accent concret pe relaţia dintre aceste probleme şi ADHD. Se va pune accent pe recunoaşterea faptului că succesul sau eşecul tratamentelor pentru ADHD nu depinde doar de tratamente în sine, ci în egală măsură depinde de contextele familial, comunitar şi şcolar în care sunt implementate aceste tratamente. Se va pune accent pe variabile individuale, legate de familie şi de mediu, care contribuie la rezultate ulterioare în viaţă mai bune în cazul tuturor tratamentelor.

12:15 – 12:30 Întrebări şi discuţii

12:30 – 13:45 Pauză de prânz

13:45 – 14:15 Privire generală asupra programelor de tratament eficiente pentru ADHD. Facilitarea comunicării între profesionişti, înţelegerea rolurilor medicilor, educatorilor, profesioniştilor din domeniul sănătăţii mentale şi al părinţilor. Înţelegerea managementului comportamental şi contextual şi a intervenţiilor cognitive care şi-au demonstrat eficienţa la copiii cu ADHD.

14:15 – 15:00 Actualizare cu privire la utilizarea medicamentelor în tratamentul ADHD.
De asemenea, vor fi discutate probleme privind comorbiditatea.

15:00 – 15:30 Un model pentru părinţi. Adaptarea intervenţiilor pentru familie.

15:30 – 16:00 Pauză de cafea

16:00 – 17:30 Aplicaţii în mediile comunitar şi şcolar. Ce funcţionează, ce nu
funcţionează, ce este rezonabil. Un model pentru gestionarea şi
modificarea comportamentului copiilor cu ADHD.

17:30 – 18:00 Întrebări şi discuţii
Rezumatul zilei – Alisdair Barron MBE

Creşterea unor copii cu ADHD rezilienţi

Sam Goldstein, Doctor în Medicină
Profesor Afiliat Ştiinţe Psihologice
George Mason University
Profesor Asistent Psihiatrie Clinică
University of Utah, Facultatea de Medicină

Janet Goldstein, M.S.
Profesor Asistent Clinic
University of Utah
Catedra Tulburări de comunicare

18 septembrie, 2009 (vineri) SESIUNEA PENTRU PĂRINŢI

08:00 Înscriere

08:30 Cuvânt introductiv: Alisdair Barron MBE

09:00 – 11:00 Dr. Goldstein va prezenta un model bazat pe puncte tari pentru ajutarea copiilor cu ADHD, nu doar prin ameliorarea simptomelor, ci şi prin activarea calităţilor proprii rezilienţei, care prognozează rezultate pozitive ulterior ca adulţi. Se va discuta despre teoriile curente, tratamente şi factorii rezilienţei. Pentru părinţii cu copii cu ADHD, va fi pus la dispoziţie un formular special.

11:00 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 12:30 Dr. Sam Goldstein (continuare)

12:30 – 13:00 Întrebări şi discuţii

13:00 – 14:00 Pauză de prânz

14:00 – 15:00 Janet Goldstein, M.S. va discuta despre problemele de vorbire şi limbaj ale copiilor cu ADHD. Ce sunt acestea şi ce trebuie făcut.

15:00 – 15:30 Concluzii – Sfârşitul conferinţei

18 septembrie, 2009 (vineri) SESIUNEA PENTRU SPECIALIŞTI
08:00 Înscriere

08:30 Cuvânt introductiv: Alisdair Barron MBE

09:00 – 10.00 Dr. Simon Wallace Autism Speaks – UK – de confirmat

10.00 – 10.30 MANAGEMENTUL AGRESIVITĂŢII LA COPILUL CU ADHD. Raluca Grozavescu, Oana Anton, Alina Vasile, Simona Buzila, Iuliana Dobrescu
10.30 – 11.00 IMPACTUL ADHD ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII COPILULUI ŞI FAMILIEI. Florina Rad, Iuliana Dobrescu
Simona Buzila

11:00 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 12:30 ACCESUL PACIENTILOR LA TRATAMENT PE PLAN LOCAL SI NATIONAL – Dr. Daniel Popescu – de confirmat

12:30 – 13:00 AFECTAREA FUNCŢIILOR EXECUTIVE ÎN ADHD ŞI TULBURAREA DE SPECTRU AUTIST (TSA). Florina Rad, Daniel Craciun, Iuliana Dobrescu

13:00 – 14:00 Pauză de prânz

14:00 – 14:30 NEUROBIOLOGIA TULBURĂRII HIPERCHINETICE CU DEFICIT DE ATENŢIE. Iuliana Eparu, Raluca Costinescu, Iuliana Dobrescu

14:30 – 15:00 CALITATEA VIEŢII IN TSA. Laura Mateescu, Iuliana Eparu, Magda Pavel, Iuliana Dobrescu

15.00 – 15.30 TULBURAREA HIPERCHINETICĂ ŞI TULBURAREA DE SPECTRU AUTIST. Simona Macovei, Simona Diaconu, Elena Gheorghe, Ramona Gheorghe, Iuliana Dobrescu

15.30 – 16.00 TERAPIA EDUCAŢIONALĂ – AJUTOR SPECIALIZAT PENTRU COPIII CU ADHD (PROGRAM PHARE – “CENTRU DE ZI PENTRU COPIII CU PROFILE ATIPICE DE DEZVOLTARE”). Gelu Catalin Lefter, Iuliana Dobrescu

16.00 – 16.30 PARTICULARITĂŢI CLINICE ŞI TERAPEUTICE LA COPILUL SI ADOLESCENTUL CU ADHD. Raluca Grozavescu, Simona Buzila, Oana Anton, Adriana Manea, Iuliana Dobrescu

16:30 – 17:00 Concluzii – Sfârşitul conferinţei


CURS AUTISM,2009

august 25, 2009

CURS FORMARE AUTISM
CONSTANTA 6 * 7 NOIEMBRIE 2009
ACREDITAT DE COLEGIUL PSIHOLOGILOR

DETALII

http://infantia.wgz.ro

Asociaţia de Psihologie a copilului si adolescentului din Romania prin formatorii Mihaela Naidin& Daniela Butcaru

Organizează

în perioada 2 -3 octombrie 2009, la CONSTANŢA,

DATORITĂ NUMĂRULUI MRE DE SOLICITĂRI, CELE DOUĂ CURSURI PE AUTISM SE VOR MAI ORGANIZA ŞI PE DATA DE 6-7 NOIEMBRIE 2009 LA CONSTANŢA. SE ACHITA PANA PE DATA DE 25 OCTOMBRIE 2009

CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ

CURS I /ZIUA I): MODALITATI DE EVALUARE SI DIAGNOSTIC IN TULBURAREA DE SPECTRU AUTIST LA COPII SI ADOLESCENTI

Tematică:

Tulburarea de spectru autist: aspecte epidemiologice

Modele explicative ale tulburării

Probe de diagnostic al deficitelor socio-cognitive din autism

Importanţa diagnosticului timpuriu în tulburarea de spectru autist

Comunicarea rezultatelor diagnosticului către părinţi

Relaţia evaluare-intervenţie şi stabilirea obiectivelor în intervenţie

Diplomă eliberată de Colegiul Psihologilor din România

durata cursului este de 8 ore;

credite: 5

Locaţie: Constanţa.

Preţ: 250 ron

Locuri: 25

NOTA: PLATA SE POATE FACE IN 2 RATE:

1. SE ACHITA OBLIGATORIU LA INSCRIERE 100 RON/CURS

2. DIFERENTA DE 150 RON SE ACHITA PANA PE DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2009.

CURS II (ZIUA II): INTERVENTII VALIDATE STIINTIFI IN DEZVOLTAREA ABILITATILOR SOCIO-EMOTIONALE LA COPII SI ADOLESCENTI CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST

Tematică:

Dezvoltarea abilităilor socio-emoţionale prin tehnici specifice de ameliorare a deficitelor socio-cognitive din autism: intervenţii individuale, de grup şi educaţionale
Dezvoltarea abiltăţilor de comunicare
Includerea intervenţiei în rutina zilnică a copilului
Integrarea copilului cu ASD în colectivul clasei/grupei: educarea privind ASD şi prevenirea stigmatizării şi marginalizării copiilor
Îmbunătăţirea performanţelor şcolare
Adaptarea curriculei în funcţie de particularităţile copiilor cu ASD
Adaptarea mediului clasei în funcţie de particularităţile copiilor cu ASD

Diplomă eliberată de Colegiul Psihologilor din România
durata cursului este de 8 ore;
credite: 5.
Locaţie: Constanţa.
Preţ: 250 ron
Locuri: 25

NOTA: PLATA SE POATE FACE IN 2 RATE:

1. SE ACHITA OBLIGATORIU LA INSCRIERE 100 RON/CURS

2. DIFERENTA DE 150 RON SE ACHITA PANA PE DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2009.

NOTA: DATORITA NUMARULUI MARE DE SOLICITARI, INTAIETATE VOR AVEA CEI CARE ACHITA TAXA LA BANCA.

Coordonator de curs şi supervizare ştinţifică:

Prof.univ.dr. Mircea MICLEA

Conf. univ. dr. Oana BENGA

Seminariile aplicative vor fi susţinute de:

Psih. clinician Adina Botiş MATANIE- este unul din fondatorii Asociaţiei de psihologie a copilului şi adolescentului din Romania APCAR unde lucreză ca şi psiholog în forma de psihoterapie cognitiv-comportamentala. Principalele activitaţi pe care le desfăşoara se referă la servicii de psihoterapie, training şi elaborare de materiale de specialitate în domeniul sănătăţii mentale a copilului, adolescentului şi familiei.

Informaţii suplimentare: Psih. Naidin Mihaela – 0721.450.225;

Plata se poate face si prin banca:

NAIDIN M. & BUTCARU D. – SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE PSIHOLOGIE, având sediul profesional situat în CONSTANŢA, codul de înregistrare 3CT1125, CIF 25281610,

Cont bancar numărul RO68RNCB0114108308910001, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – BCR Constanţa

Dupa achitarea taxei va rog sa-mi trimiteti pe email confirmarea.

Detalii referitoare la cazare:

http://pensiunea-edel.ro/


Conferinta Nationala :Angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati

august 22, 2009

Fundaţia „Pentru Voi” are plăcerea de a invita persoanele cu dizabilităţi de dezvoltare, având calitatea de auto-reprezentanţi*, la cea de-a patra ediţie a Conferinţei Nationala Angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi cu tema de dezvoltare, care va avea loc la Hotel Parc din Mamaia, în perioada 2-3 septembrie a.c.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului “Economia Socială – O şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investeşte în oameni!”.

În cadrul conferinţei se va încerca să se răspundă la următoarele întrebări:

Ce este angajarea în muncă şi care sunt drepturile mele? Cum pot să îmi găsesc un loc de muncă? Care sunt avantajele şi dezavantajele mele dacă mă angajez?

Dreptul la muncă este unul dintre drepturile fundamentale ale omului iar accesul persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare pe piaţa forţei de muncă este un pas important spre incluziunea socială şi facilitează accesul acestor persoane la viaţa comunităţii ca cetăţeni cu drepturi egale.

Notă: În contextul acestei conferinţe, prin autoreprezentant înţelegem persoană adultă cu dizabilitate intelectuală, capabilă să ia decizii privitoare la sine şi să îşi exprime punctul de vedere.

Înscrierile se fac până cel târziu în data de 25 august 2009, prin completarea formularului pe care îl găsiţi în ataşament şi trimiterea acestuia, completat, prin fax 0356 421 215 sau email pentruvoi@pentruvoi.ro.

Participarea la conferinţă este gratuită atât pentru auto-reprezentanţi cât şi pentru însoţitori (un însoţitor pentru fiecare auto-reprezentant). Cazarea şi masa sunt de asemenea asigurate de către organizatori. Nu se asigură transportul. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac în ordinea primirii confirmărilor de participare.
sursa:www.fundatiapentruvoi.ro


curs autism constanta

august 3, 2009

_____________________________________________________________
CURS I (ziua 1): MODALITĂŢI DE EVALUARE ŞI DIAGNOSTIC ÎN TULBURAREA DE SPECTRU AUTIST LA COPII SI ADOLESCENŢI

Tematică:
 Tulburarea de spectru autist: aspecte epidemiologice
 Modele explicative ale tulburării
 Probe de diagnostic al deficitelor socio-cognitive din autism
 Importanţa diagnosticului timpuriu în tulburarea de spectru autist
 Comunicarea rezultatelor diagnosticului către părinţi
 Relaţia evaluare-intervenţie şi stabilirea obiectivelor în intervenţie

– Diplomă eliberată de Colegiul Psihologilor din România
– durata cursului este de 8 ore;
– credite: 5
– Locaţie: Constanţa.
– Preţ: 250 ron

CURS II (ziua 2): INTERVENŢII VALIDATE ŞTIINŢIFIC ÎN DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO-EMOŢIONALE LA COPIII ŞI ADOLESCENŢII CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST

Tematică:
 Dezvoltarea abilităilor socio-emoţionale prin tehnici specifice de ameliorare a deficitelor socio-cognitive din autism: intervenţii individuale, de grup şi educaţionale
 Dezvoltarea abiltăţilor de comunicare
 Includerea intervenţiei în rutina zilnică a copilului
 Integrarea copilului cu ASD în colectivul clasei/grupei: educarea privind ASD şi prevenirea stigmatizării şi marginalizării copiilor
 Îmbunătăţirea performanţelor şcolare
 Adaptarea curriculei în funcţie de particularităţile copiilor cu ASD
 Adaptarea mediului clasei în funcţie de particularităţile copiilor cu ASD

 Diplomă eliberată de Colegiul Psihologilor din România
 durata cursului este de 8 ore;
 credite: 5.
 Locaţie: Constanţa.
 Preţ: 250 ron

Coordonator de curs şi supervizare ştinţifică:
Prof.univ.dr. Mircea MICLEA
Conf. univ. dr. Oana BENGA

Seminariile aplicative vor fi susţinute de:

Psih. clinician Adina Botiş MATANIE- este unul din fondatorii Asociaţiei de psihologie a copilului şi adolescentului din Romania APCAR unde lucreză ca şi psiholog în forma de psihoterapie cognitiv-comportamentala. Principalele activitaţi pe care le desfăşoara se referă la servicii de psihoterapie, training şi elaborare de materiale de specialitate în domeniul sănătăţii mentale a copilului, adolescentului şi familiei.

Informaţii suplimentare: Psih. Naidin Mihaela – 0721.450.225;